Berriobeitiko Udala


Taula

OHARRA: BERRIOBEITIKO UDAL PLAN OROKOR BERRIA HASIERA BATEAN ONESTEA

2020ko irailaren 1eko osoko bilkuran, Berriobeitiko Udalak aho batez erabaki zuen hasiera batean onestea Berriobeitiko Udalaren Plan Orokorra.

PLAN OROKORRARI BURUZKO OINARRIKO EZAGUTZAK

UDAL PLAN OROKORRARI BURUZKO INFORMAZIOA