Berriobeitiko Udala


Eskari Ereduak

6. ANIMALIA ARRISKUTSUAK IZATEA

7. ZIRKULAZIO ZERGA

  • NORK ORDAINDU BEHAR DU ZIRKULAZIO ZERGA?

Urtarrilaren 1ean, ibilgailuaren Zirkulazio Baimena beren izenean dutenek urteko zerga guztia ordaindu behar dute, nahiz eta gero ibilgailua saldu edota helbidez aldatu.  Ibilgailuari behin betiko baja ematen zaionean edota ibilgailua berritik matrikulatzean bakarrik hainbanatuko da Zergaren kuota hiruhileko naturaletan.

  • DESGAITUEK EZ DUTE ZERGA ORDAINDU BEHAR

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 160.1.d) artikuluaren arabera, mugitzeko desgaitasuna duten pertsonek ez dute Zirkulazio Zerga ordaindu behar, betiere ibilgailuak HIRU BALDINTZA hauek betetzen baditu:

  1. Ibilgailuak bereziki egokitua egon behar du desgaitu fisikoek gida dezaten.
  2. Gidabaimena duen desgaitasuna duen pertsona baten jabetzapekoa izan behar du eta hark besterik ez du erabili behar.
  3. Ibilgailuaren potentzia gehienez 12 zaldi fiskal izanen da.