Berriobeitiko Udala


Ordenantza

ORDENANZAS GENERALES

000 BEHIN BETIKO TASAK PREZIO PUBLIKOAK 2021 

000 ZUZENKETA BEHIN BETIKO TASAK 2021

0.-ORDENANTZA FISKAL OROKORRA  (83KB)

 

ZERBITZU OROKORRAK

4.- AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (16 KB)

10.- EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (7 KB)

25.- BERRIOBEITIKO UDALEKO ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (143 KB)

30.- BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA  20 KB)

33.- ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (TAMAÑO 47 KB)

HERRITARREN BABESA

8.- ORDENANTZA FISKALA, IBILGAILUAK EREMU PUBLIKOTIK KENDU ETA ONDOTIK ALTXATZEKO ZERBITZUA EMATEKO ESKUBIDE ETA TASAK ARAUTZEN DITUENA (16 KB)

23.- ANIMALIA ARRISKUTSUAK EDUKITZEA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (276 kb)

32.- MERKATARITZA EZ EGONKORRA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA (62 KB)

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA

EUSKERA

HIRIGINTZA

1.- ERAIKUNTZEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA (16 KB)

HIRILURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA– 2. ORDENANTZA (27KB)

3.- KONTRIBUZIO BEREZIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (31 KB)

5.- HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (21 KB)

6.- ORDENANTZA FISKALA, JARDUERA SAILKATUETAN ETA KALTEGABEKOETAN ARITZEKO ETA ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA EMATEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (7KB)

7.- UDAL ORDENANTZA ETA ERABAKIETAN AURREIKUSITAKO IKUSKAPENEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (13 KB)

9.- UDAL ORDENANTZA, ORDEZKO BETEARAZPENEN TASAK ETA BETEARAZTEKO AGINDUENAK ARAUTZEN DITUENA (15 KB)

11.-BERRIOBEITIKO ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK, LAGINKETAK ETA ZULOAK IREKITZEKO ETA EREMU PUBLIKOKO ZORUAN EDO ESPALOIETAN EDOZEIN MUGIMENDU EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (18 KB)

12.- EREMU PUBLIKOAN EDUKIONTZIAK PARATZEARI BURUZKO ORDENANTZA (21KB)

14.- HERRIKO JABARI PUBLIKOKO ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILPEN PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (27 KB)

15.- ORDENANTZA FISKALA, HERRIKO JABARI PUBLIKOKO ZORU, ZORUPE ETA HEGALKINEAN HORNIDURA ZERBITZU PUBLIKOAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUENA (13 KB)

27.- LASTO-SILOAK EGITEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ( 12 KB)

28.- BIZITEGIRAKO LURZATI LIBRE PRIBATUAK (19 KB)

29.- EREMU PUBLIKOAN TERRAZAK ETA OSTALARITZARI LOTURIKO BESTE ELEMENTU BATZUK PARATZEA (97 kb)

34. UDAL ORDENANTZA, ZENBAIT JARDUERA ETA OBRA, HORIEKIN LOTUAK EDO LOTU GABE, ABIAN JARTZEKO AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA ETA ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA EGITEKO PROZEDURA ARAUTZEN DUENA (117 KB)

35.- TERRAZEN ETA BALKOIEN ITXIERA (90 KB)

37.- ETXEBIZITZA ZAHABERRITZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (5KB)

38.- ORDENANTZA, UDALAREN AUZO BARATZE EKOLOGIKOEN EMAKIDA ETA ERABILERA ARAUTZEN DITUENA  ( 77 KB)

44.- LARRIALDI SOZIALEKO ETXEBIZITZAK EMATEKO IRIZPIDEAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA  (77 KB)

TRAFIKOA

DIRU-LAGUNTZAK