Ordenantzak

ORDENANTZA OROKORRAK

2024KO TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA ZERGA-TASAK

AKATS ZUZENKETA 2024RAKO TASA ETA PREZIOETAN

0.-ORDENANTZA FISKAL OROKORRA  (83KB)

ZERBITZU OROKORRAK

3. KONTRIBUZIO BEREZIEN ORDENANTZA FISKALA

4.- AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (16 KB)

10.- EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (7 KB)

25.- BERRIOBEITIKO UDALEKO ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (143 KB)

30.- BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA  20 KB)

BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN INDARGABETZEA

33.- ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (TAMAÑO 47 KB)

HERRITARREN BABESA

8.- ORDENANTZA FISKALA, IBILGAILUAK EREMU PUBLIKOTIK KENDU ETA ONDOTIK ALTXATZEKO ZERBITZUA EMATEKO ESKUBIDE ETA TASAK ARAUTZEN DITUENA (16 KB)

23.- ANIMALIA ARRISKUTSUAK EDUKITZEA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

32.- MERKATARITZA EZ EGONKORRA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA

50.- GIZABIDEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (TAMAÑO 47 KB)

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA

18.- ORDENANTZA FISKALA, PREZIOA PUBLIKOAK: SARRERAK, IKASTAROAK ETA KULTUR JARDUERAK (13 KB)

24.- 0-3 URTEKO HAUR IKASTETXEAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (45 KB)

INDARGABETZEA: 0-3 URTEKO HAUR IKASTETXEAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

26.- IKASTETXEETAN JATEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (29 KB)

16.- UDALAREN LOKALAK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA  (10 KB)

17.- BERRIOBEITIKO KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA (12KB)

22.- KULTUR ETXEKO INSTALAZIOAK ERABILTZEKO LAGAPENA ETA PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

43.- ORDENANTZA, ARTIKAKO ARTIGUNE LOKAL SOZIOKULTURALAREN ESPAZIO ETA BALIABIDEEN ANTOLAKETA ETA ERABILERA ARAUTZEN DITUENA (38 KB)

EUSKERA

45.- EUSKARAREN ERABILERA ETA SUSTAPENA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

HIRIGINTZA

1.- ERAIKUNTZEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA (16 KB)

HIRILURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA– 2. ORDENANTZA (27KB)

3.- KONTRIBUZIO BEREZIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (31 KB)

5.- HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (21 KB)

6.- ORDENANTZA FISKALA, JARDUERA SAILKATUETAN ETA KALTEGABEKOETAN ARITZEKO ETA ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA EMATEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (7KB)

7.- UDAL ORDENANTZA ETA ERABAKIETAN AURREIKUSITAKO IKUSKAPENEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (13 KB)

9.- UDAL ORDENANTZA, ORDEZKO BETEARAZPENEN TASAK ETA BETEARAZTEKO AGINDUENAK ARAUTZEN DITUENA (15 KB)

11.-BERRIOBEITIKO ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK, LAGINKETAK ETA ZULOAK IREKITZEKO ETA EREMU PUBLIKOKO ZORUAN EDO ESPALOIETAN EDOZEIN MUGIMENDU EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (18 KB)

12.- EREMU PUBLIKOAN EDUKIONTZIAK PARATZEARI BURUZKO ORDENANTZA (21KB)

14.- HERRIKO JABARI PUBLIKOKO ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILPEN PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA (27 KB)

15.- ORDENANTZA FISKALA, HERRIKO JABARI PUBLIKOKO ZORU, ZORUPE ETA HEGALKINEAN HORNIDURA ZERBITZU PUBLIKOAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUENA (13 KB)

27.- LASTO-SILOAK EGITEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ( 12 KB)

28.- BIZITEGIRAKO LURZATI LIBRE PRIBATUAK (19 KB)

29.- EREMU PUBLIKOAN TERRAZAK ETA OSTALARITZARI LOTURIKO BESTE ELEMENTU BATZUK PARATZEA

34. UDAL ORDENANTZA, ZENBAIT JARDUERA ETA OBRA, HORIEKIN LOTUAK EDO LOTU GABE, ABIAN JARTZEKO AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA ETA ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA EGITEKO PROZEDURA ARAUTZEN DUENA (117 KB)

35.- TERRAZEN ETA BALKOIEN ITXIERA (90 KB)

37.- ETXEBIZITZA ZAHABERRITZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (5KB)

38.- ORDENANTZA, UDALAREN AUZO BARATZE EKOLOGIKOEN EMAKIDA ETA ERABILERA ARAUTZEN DITUENA  ( 77 KB)

44.- LARRIALDI SOZIALEKO ETXEBIZITZAK EMATEKO IRIZPIDEAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA  (77 KB)

46- KUTXADURA AKUSTIKOAREN AURKAKO ORDENANTZA

TRAFIKOA

13.-PASABIDEEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

19.- TRAFIKOARI BURUZKO UDAL ORDENANTZAREN ALDAKETA. BEHIN BETIKO ONESPENA (51KB)

20.- KAMIOIEN APARKALEKUAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ETA KONTZEPTU HORRI DAGOZKION TASEN EZARPENA (23KB)

20.- KAMIOIEN APARKALEKUAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ETA KONTZEPTU HORRI DAGOZKION TASEN EZARPENA (ZUZENKETA)

31.-DESGAITASUN FISIKOA DUTENENTZAKO APARKATZE TXARTELAK (45 KB)

51.-IBILGAILU ELEKTRIKOAK KARGATZEKO ZUTOINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

DIRU-LAGUNTZAK

39.- DIRU-LAGUNTZAK, KULTUR, HEZKUNTZA, KIROL ETA BESTELAKO JARDUERAK _(PERTSONA FISIKOAK)_ (35 KB)

40.- DIRU-LAGUNTZAK, KULTUR, HEZKUNTZA, KIROL ARLOKOAK. GIZA LAGUNTZA. (Entitateak ) (53 KB)

41.- ORDENANTZA, GIZARTE PARTAIDETZAKO ENTITATEENDAKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUENA % 02 (136 KB)

 

Volver arriba