Euskara ikasteko dirulaguntzen deialdi publikoa: 2019/2020 ikasturtea

Convocatorias

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen da deialdiaren laburpena. Haren testu osoa hemen ikus daiteke eta hemen aurkeztu beharreko eskari-eredua.

Laburpena

1. Xedea.

Deialdi honek arautzen dituen beken xedea da euskara ikasteak sortzen dituen gastuak, neurri batean, finantzatzea.

2. Eskabideen aurkezpena eta aurkeztu beharreko agiriak.

Eskabideak Udaleko Erregistroan aurkeztuko dira, atzeraezinak diren epe hauen barruan: 2019ko azaroaren 1etik 30era, eta 2020ko ekainaren 1etik uztailaren 5era.

Eskatzaileak honako hau aurkeztu beharko du:

–Berariazko eskabidea.

–Nortasun agiriaren fotokopia.

–Ikastaroa antolatu duen entitateak sinatu agiria, non azalduko baitira ikastaro horren inguruko abarrak: datak, iraupena, maila, ordu kopurua eta prezio osoa.

–Ikastaroa antolatu duen entitateak sinatu agiria, non zehaztuko baita ikastaroan izandako asistentzia.

–Matrikularen ordainketaren egiaztagiria.

–Dirulaguntza jasotzeko banku-kontu zenbakia justifikatzen duen dokumentazioa.

–Bizikidetza Unitate osoaren azken urte fiskaleko Errenta Aitorpena.

–Agiri guztiak jatorrizkoak izanen dira edo Udalak egiaztatuak.

Bukaturik ez dauden ikastaroen kasuan, azaroko epealdian eskaera aurkeztu dutenek, bigarren epealdian -2020ko ekainaren 1etik uztailaren 5era bitartean- eskaera sinple batekin honako hau aurkeztu beharko dute: egindako ikastaroen justifikazioa eta 2019 ekitaldiko Bizikidetza Unitatearen Errenta Aitormena.

3. Zenbatekoa.

Laguntzaren zenbatekoa bi faktore hauen arabera finkatuko da: errenta eta asistentzia maila ikastaroetan.

Arau orokor gisara, dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko Berriobeitiko Udalak herritarrei zuzenduriko dirulaguntzak arautzen dituen udal ordenantzan ezarritako prozedurari jarraiki eginen da. Horren arabera, oinarri gisa hartuko da laguntza eskatzen den ikastaroari dagokion Bizikidetza Unitatearen azken Errenta Aitorpena.

Aurrekoari jarraiki, deialdiak Errentaren araberako bost tarte ezartzen ditu; horien araberakoa izanen da jasoko den beka, ikastaroen kostuaren ehunekoarekin loturik.

Berriobeitin, 2019ko irailaren 19an.–Alkate udalburua, Raúl Julio Bator Pérez.

Volver arriba